जिल्हा परिषद, यवतमाळ - पद भरती 2013-2014

परिचर (वर्ग ४), पशुधन पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षीका (महिला) या पदाचे अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 30-Sep-2013 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाचे अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 01-Oct-2013 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सेवक (पुरुष हंगामी फवारणी कर्मचारी), आरोग्य सेवक (पुरुष) इतर, आरोग्य सेवक (महिला) या पदाचे अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 05-Oct-2013 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

आरोग्य विभाग - Important Instructions for the candidates who were absent in Document Verification Round

आरोग्य विभाग - Lists of Qualified Candidates for Document Verification and Important Instructions

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात 18-Sep-2013 View Details

2

जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात (आरोग्य विभाग )

26-Sep-2013

View Details

3

परीक्षा शुल्क बँक चलन

18-Sep-2013


सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
4 आरोग्य पर्यवेक्षक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
5 औषध निर्माण अधिकारी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
7 आरोग्य सेवक (पुरुष हंगामी फवारणी कर्मचारी) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
8 आरोग्य सेवक (पुरुष) इतर जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
9 आरोग्य सेवक (महिला) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.

कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@zpytl.applyjobz.com with details.